Speaker af #KennethAndersen

Gennemgang af matematik på FSA niveuau på dansk tegnsprog

Matematik – 1: at regne med brøker

_____________________________________________________________________

Matematik – 25: statistik

_____________________________________________________________________

Matemaik – 10: Introduktion til algebra

_____________________________________________________________________

Matematik – at gange og dividere med brøker

_____________________________________________________________________

Matematik – introduktion til potens

_____________________________________________________________________

Relateret indhold